Bona () UKU.0146712-
09.12.2010
,


2 - 3 .,

..
.

 
Arko vom Jura Grund
4065/10

VDH ZB 200854
..
Darko-2 vom Rodiberg
VDH ZB 194059
Astor vom Erthal
VDH ZB 184463
Darko vom Oechtringer-Forst
VDH ZB 160394
Pina v.Wulften VDH
VDH ZB 160798
Rosa dei Zeffiro
LOI 266084
Anno v.d.Pfaffenwiese
VDH ZB 178476
Dolly-2 v.d.Kornstube
VDH ZB 170820
Ambra vom Bayerwald
VDH ZB 183805
Kuno-2 vom Richthof
VDH ZB 170512
Blitz vom Gerschding
VDH ZB 152090
Ella vom Richthof
VDH ZB 163026
Pia-3 vom Richthof
VDH ZB 174972
Birko vom Richthof
VDH ZB 158827
Assi v.d. Wolfwiese
VDH ZB 153541

3634/07

..
. Solo Bavaria
VDH ZB 188542
3239/04
..
Arno vom Speckbukstein
VDH ZB 177547
Janko v.Schwaneburg
VDH ZB 163011
Quenn v.Wulften
VDH ZB 167551
Dolli-2 vom Winkelberg
VDH ZB 177781
Falk Bavaria
VDH ZB 159605
Unna vom Winkelberg
VDH ZB 158317

3282/04

..
.
..
. 533/
..
782/
..

..

..
86131-97/0011-6
..