2312/17
14.10.2015
.

, CAC, CACIB
3 - III ,,, II

.: ..
., -
..
1966/13
..
UKU. 0031048
..
Lee V.G. UKU. 0020429
..
Zed Delle Stoppie
Prima V.G.
Aranka z Tynskeho Rybnika 1436/09 .. Remo ze Stipek
CLP 72721/02
Dana z Vtelenskych Poli
CLP /KO/72064/04
1198/06
.
Weidmannsheil Adler BR018341
..
ch. Bhulissa Trekkers Heir of Jaegerhaus BP009964 Southern Africa
vom Strahaus Centa of Weidmannsheil BP015619 Southern Africa
. 1023/
..
. 856/
..
634/
..

2217/16
..
Szatmari Nimrod Boss UKU. 0081139 .. Sarkadi Vadasz Akitos
.Rsznv.5401/00
Beu vom Hege-Haus
.Rsznv.4973
Visnei Vadasz Donna
.Rsznv,4677/97
Micskei Ani
.Rsznv.5664/01
Malomkozi Fedor
MET. 2102/91
Malomkozi Britta
.Rsznv.4440/97
.4056
..
Nero z Vistuka 1215/07
..
Sok z Javolice
SPKP 71232/01
Amanda z Toborovho Dvora
SPKP 4766/2000
1462/09
..
Cleo z Galantskych Poli SPKP 4852
..
895/
..